PRIMARIA COMUNEI VARVORU DE JOS

Judetul Dolj

PROIECTE INVESTITIONALE

 • Alimentare cu apa potabila in satele: Varvor, Ciutura, Criva, Varvoru de Jos  prin Programul de dezvoltare Rurala - 10.5 km retea stradala;

 • Modernizare DC Dobromira - Bujoru  prin programul SAPARD - 6.5 km;

 • Sistem centralizat de canalizare in satele: Criva, Varvor, Ciutura, Varvoru de Jos - proiect realizat pe O.G. 7 - 24.5 km.

 •  

  Proiect intragrat "Prima infiintare a unui sistem centralizat de  alimentare cu apa in comuna Varvoru de Jos,  sat Gabru ; Realizarea unui sistem centralizat de canalizare si statie de epurare în comuna Varvoru de Jos, sat Gabru; Modernizare drum DC 100( DJ552A) Varvoru de Jos – Gabru, comuna Varvoru de Jos ; Gradinita sat Bujoru, comuna Varvoru de Jos ; Reabilitare si modernizare Camin Cultural in comuna Varvoru de Jos, judetul Dolj "

   

 •  

  Sustenabilitate Proiect Phare 2004 - "Implica-te, fii activ!"

   

 •  

  Sustenabilitate Proiect Phare 2006 - "Fiii responsabili ai Mamei Geia"

   

 •  

  Sustinere proiect "Sistem centralizat de canalizare in comuna Virvoru de Jos"

   

 •  

  Intretinere drum DC 99 Dobromira - Bujoru

   

 •  

  Executie lucrari de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara

   

 •  

  Reabilitare scoala cu clasele I-VIII Virvoru de Jos

   

 •  

  Baza sportiva tip I 

   


Fisiere: