PRIMARIA COMUNEI VARVORU DE JOS

Judetul Dolj

EDUCATIE

&IMPLICA-TE, FII ACTIVProiect finantat de Uniunea Europeana prin Programul Phare Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria RO 2004/016-784.01.04 Obiectiv general Proiectul de fata propune cresterea gradului de constientizare a tinerilor din zona transfrontaliera Romania - Bulgaria in ceea ce priveste integrarea europeana si sensibilizarea acestora in ceea ce priveste cetateania activa Obiective specifice< Cresterea gradului de informare si constientizare a tinerilor cu privire la valorile comune europene, instrumentele de educatie si posibilitatile lor de participare activa in procesul de integrare Dezvoltarea de abilitati si competente necesare promovarii cetateniei europene active la un grup de 40 tineri sau lucratori de tineret din zona transfrontaliera Utilizarea cunoasterii si promovarii patrimoniului cultural ca instrument de educatie interculturala a tinerilor, Dezvoltarea de abilitati si competente necesare pentru a deveni promotorii activi ai dezvoltarii comunitare la un grup de 40 tineri sau lucratori de tineret din zona transfrontaliere, Facilitarea procesului de comunicare si cooperare intre actorii implicati in dezvoltarea comunitara la nivel guvernamental si neguvernamental. Grupul tinta este format din 50 de tineri sau lucratori de tineret din zona transfrontaliera Romania - Bulgaria, care vor beneficia de formare pe tema participare activ 30 mestesugari/artisti care vor participa in cadrul targului de mestesuguri traditionale, 100 de tineri care vor participa la work-shop-urile si concursul de eseuri Eu si Europa 40 reprezentanti ai administratiei publice si structuri asociative; care vor participa la conferinta cu tema Dezvoltare comunitara si cooperare transfrontaliera Beneficiari finali: tinerii din zona transfrontaliera Varvoru de Jos - Rousse, administratia publica locala si cetatenii din zona de granita Romania – Bulgaria Activitati principale Organizarea unei campanii de informare in zona transfrontaliera cu privire la procesul de integrare a celor doua tari in Uniunea Europeana Organizarea unui targ de mestesuguri traditionale Derularea unui curs de formare pe tema Participarea activa a tinerilor - oportunitate si provocare Concurs de eseuri Eu si Europa Organizarea a 4 workshop-uri cu tema Eu si Europa Organizarea unui simpozion cu tema Dezvoltare comunitara si cooperare transfrontaliera ; Lansarea unui web-site care sa contina prezentarea activitatilor Durata de derulare a proiectului: 1 decembrie 2006 - 30 noiembrie 2007Proiectul este implementat de catre Primaria Varvoru de Jos in parteneriat cu The Agency East European Development, Rousse si avand ca asociat Institutul Roman pentru Formare, Calitate si Recunoastere in Domeniul Tineretului.