PRIMARIA COMUNEI VARVORU DE JOS

Judetul Dolj

Hotarari ale Consiliului Local

Hotarari ale Consiliului Local Varvoru de Jos din data de 29 Ianuarie 2021

» Hotarari ale Consiliului Local -
» HCL nr. 6 privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul nr. 370 din 22.05.2018 -
» HCL nr. 3 privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului financiar-bugetar al anului 2020 -
» HCL nr. 4 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al com. Varvoru de Jos la data de 31.12.2020 -
» HCL nr. 5 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021 -
» HCL nr. 7 privind stabilirea tarifelor pentru activitatile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L. -
» HCL nr. 8 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a suprafetelor disponibile de pajiste -
» HCL nr. 9 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Varvoru de Jos, sa voteze in AGADI Salubris Dolj ordinea de zi -
» HCL nr. 10 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Varvoru de Jos, dl. primar Tabacu Nicu sa voteze in AGADI Salubris Dolj ordinea de zi -
» HCL nr. 11 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalitatii de gestiune a activitatilor de maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice -
» HCL nr. 12 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a activitatii de dezinsectie, dezinfectie, deratizare -